special sales on Brightening Serums

2-Step Hair Growth Formula

Z Beauty Store


Regular price $140.00
2-Step Hair Growth Formula
2-Step Hair Growth Formula
2-Step Hair Growth Formula

2 Steps Hair Growth System

Formulated to help boost the growth of new hair follicles, this serum contains AnaGain™ a proprietary ingredient that harvests the phytochemicals in organic pea sprouts to stimulate the growth of new follicles and repopulate areas where hair growth has declined. It also includes ingredients that promote the growth of stem cells to regenerate the hair growth cycle

Với công thức giúp thúc đẩy sự phát triển của các nang tóc mới, serum này chứa AnaGain ™ một thành phần độc quyền thu hoạch từ chất phytochemical trong mầm đậu  để kích thích sự phát triển của các nang mới và phục hồi các khu vực bị rụng tóc. Nó cũng bao gồm các thành phần thúc đẩy sự phát triển của tế bào gốc để tái tạo chu kỳ phát triển của tóc.

 

Hair, Skin & Nail Formula with Biotin

 • AnaGain shown to stimulate the growth of new hair follicles
 • Capixyl which protects the hair follicle and promotes the natural growth cycle
 • Baicapil containing baicalin, a flavonoid that activates the growth of stem cells
 • Biotin essential for the formation of keratin
 • Argan Oil known to be rich in linoleic acid
 • AnaGain ™ cho thấy kích thích sự phát triển của các nang tóc mới
 • Capixyl ™ giúp bảo vệ nang tóc và thúc đẩy chu kỳ tăng trưởng tự nhiên
  Baicapil ™ chứa baicalin, một flavonoid kích hoạt sự phát triển của tế bào gốc
  Biotin cần thiết cho sự hình thành keratin
  Dầu Argan được biết đến là giàu axit linoleic