special sales on Brightening Serums

Hair Growth Serum (pack of 2 bottles) - Save $20

Z Beauty Store


Sale price $140.00 Regular price $160.00
Hair Growth Serum (pack of 2 bottles) - Save $20
Hair Growth Serum (pack of 2 bottles) - Save $20

Formulated to help boost the growth of new hair follicles, this serum contains AnaGain™ a proprietary ingredient that harvests the phytochemicals in organic pea sprouts to stimulate the growth of new follicles and repopulate areas where hair growth has declined. It also includes ingredients that promote the growth of stem cells to regenerate the hair growth cycle

Với công thức giúp thúc đẩy sự phát triển của các nang tóc mới, serum này chứa AnaGain ™ một thành phần độc quyền thu hoạch từ chất phytochemical trong mầm đậu  để kích thích sự phát triển của các nang mới và phục hồi các khu vực bị rụng tóc. Nó cũng bao gồm các thành phần thúc đẩy sự phát triển của tế bào gốc để tái tạo chu kỳ phát triển của tóc.